Хормони и стареене на кожата

0

За поддържане на структурната цялост, нормалните функции и качествените характеристики на кожата при жените са необходими адекватни нива на половите хормони. Известно е, че дефицитът на естрогени в периода на менопаузата и постменопаузата ускорява процеса на стареене на кожата. Какви са механизмите на въздействие на естрогените върху възрастовите изменения на кожата и в каква посока са насочили усилията си учените, за да подобрят не само здравословното и психоемоционалното състояние на жените в постменопауза, но и да помогнат за забавяне признаците на стареене?

 

Стареенето на кожата е закономерен физиологичен процес, който се изразява в прогресивно понижаване на нейните функции и изчерпване резервите на отделни нейни компоненти, обусловено от генетичната предразположеност, а също и под въздействието на вредни фактори, особено прекомерното излагане на слънце или в солариум, тютюнопушенето, замърсената околна среда и хроничният стрес. Не е тайна, че жените отказват да остаряват, искат да съхранят доброто си здраве и да запазят младежката си визия колкото се може по-дълго време. Съвременните научни достижения откриват пред тях все по-големи възможности за профилактика на стареенето и видимо подмладяване.

Роля на естрогените в стареенето на кожата

Кожата е важен орган-мишена за много хормони, включително стероидните полови хормони, тъй като техните рецептори се намират във всички дермални структури. Половите хормони оказват съществено влияние върху състоянието на кожата, затова адекватните им нива са необходими за поддържане на структурната й цялост и функционални възможности. Естрогените влияят върху плътността, еластичността, бариерната функция, микроциркулацията и хигроскопичните свойства на кожата, а също и върху растежа на косата. Много жени забелязват повишена сухота, намаляване на еластичността и отпускане на кожата, както и по-трудно зарастване на рани, само няколко месеца след настъпване на менопаузата. Доказано е, че дефицитът на естрогени ускорява процеса на стареене на женския организъм особено в постменопаузата.

Естрогените с помощта на различни механизми участват в регулацията на много функции на кожните клетки, включително пролиферация, морфогенеза, диференциация и апоптоза. Влиянието им се осъществява чрез пряко взаимодействие на естрогена със специфични вътрешноядрени естрогенни рецептори (ЕR) с последваща регулация на генната транскрипция. Естрогенните рецептори се откриват във всички клетки на кожата: кератиноцити, Лангерхансови клетки, меланоцити, фибробласти, а също и в мастните жлези, космените фоликули, ендокринните жлези и кръвоносните съдове. Експресията на ЕR е различна за различните зони. Например в кожата на лицето са открити много повече естрогенни рецептори в сравнение с кожата на гърдите или бедрата.

Различават се два типа естрогенни рецептори: ЕR-α и ЕR-β. В повечето структури на кожата тип ЕR-β доминира над ЕR-α, но в мастните жлези експресията им е почти еднаква. Естрадиолът усилва пролиферацията на кератиноцитите, експресиращи и двата типа рецептори, но в по-голяма степен преобладават ER-β в тези клетки на епидермиса. Във фибробластите се откриват мРНК, ER-α и ER-β, което показва, че ефектът на естрадиола върху дермата се осъществява с непосредственото участие на ЕR, но механизмът на повишаване съдържанието на колаген под тяхното влияние все още не е изяснен напълно. Значителните разлики в разпределението на ЕR-α и ЕR-β в отделните структури на кожата предполагат наличието на специфична роля, която обаче все още е предмет на научни изследвания.

Днес е доказано, че естрогените могат да оказват на клетката и много по-бързи въздействия (негеномни ефекти), които се осъществяват само за няколко секунди. Тези ефекти зависят от способността на естрогените да взаимодействат както с мембранните ЕR, така и с нестероидните хормонални рецептори тип GPR30, което позволява регулиране транскрипцията на специфични гени. Установено е, че половите стероидни хормони също така оказват влияние на клетките посредством механизми, не предполагащи генна транскрипция/експресия, благодарение активирането на цитоплазмени сигнални пътища като Src/Shc/ERK. Тези вторични пътища се активират с помощта на трансмембранни тирозинкиназни рецептори на растежните фактори, което определя допълнителното въздействие на естрогените. Съществува кръстосано взаимодействие между естрогените и растежните фактори като например инсулиноподобния растежен фактор-1 (ИПРФ-1) и трансформиращия растежен фактор-α (ТРФ-α), присъстващи в много тъкани. Тези важни негеномни ефекти се проявяват във фибробластите и клетките HeLα и непосредствено се включват в защитата от апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Освен това регулиращото влияние върху образуването на трансформиращия растежен фактор-β (ТРФ-β), участващ в засилване синтеза на колаген също има важна роля. Учените са доказали, че естрадиолът ускорява зарастването на рани посредством увеличаване синтеза на ТФР-α от фибробластите.

Възрастови промени на кожата, свързани с естрогените

През последните десетилетия са проведени много изследвания с цел изучаване влиянието на естрогените върху отделни структурни компоненти на дермата при жени в постменопауза, основно фокусирани върху профилактиката на атрофичните изменения на колагена и понижаване нивата на гликозаминогликаните, което е свързано с намаляване дебелината на кожата,  дехидратация, загуба на еластичност и цялостно ускоряване признаците на стареене.

Дебелина на кожата

Според научните изследвания дебелината на кожата при жените се съхранява до 35-49-годишна възраст, а след това започва да намалява, което се дължи главно на промените в количествените и качествените характеристики на колагеновите и еластиновите влакна. След 25-годишна възраст съдържанието на колаген намалява с 1% всяка година, но в периода на постменопаузата това понижаване вече е с 2,1% годишно, вследствие на естрогенния дефицит.

Точните механизми на въздействие на естрогените върху интегративните свойства на колагена не са изяснени напълно. В експериментални проучвания е доказано, че естрогените потискат деградацията на колагена, но нямат стимулиращ ефект върху синтеза на проколаген в култура от дермални клетки. Хистологичните изследвания показват, че при жените в постменопауза, които са на хормонозаместителна терапия се наблюдава повишаване на съдържанието на колаген в кожата (1,8–6,5%) и увеличаване дебелината на кожата (7–15%) в зависимост от типа, дозировката и начина на въвеждане на хормоните в организма (перорални форми, гелове или трансдермални пластири с естрадиол), за разлика от контролната група. Важно е да се отбележи, че при всички клинични проучвания хормонозаместителната терапия е назначена от специалисти ендокринолози и гинеколози след обстойни изследвания на жените в постменопауза, като при тези с интактна матка внимателно е избиран прогестагенния компонент.

Хидратация на кожата

С напредване на възрастта се понижава и съдържанието на гликозаминогликани (ГАГ) в кожата, което води до увеличаване на сухотата й, атрофия и поява на бръчки. Според учените деградацията на колагена също е една от причините, отговорни за намаляване на хидратацията в дълбоките кожни слоеве. Установено е, че повишаването на нивото на естрогените в женския организъм, например по време на бременност, подобрява хигроскопичните свойства на дермата и обратното – хипоестрогенията води до увеличаване сухотата на кожата, което е най-честият дерматологичен симптом при жените в постменопауза. Резултатите от обширно проучване на 3875 жени в постменопауза показват, че на фона на хормонозаместителната терапия значително се понижава риска от развитие на сенилна сухота на кожата в сравнение с контролната група. Подобни резултати са получени и в редица проспективни рандомизирани, двойно слепи, контролирани изследвания. Учените свързват положителния ефект на естрогенната терапия върху способността на кожата да задържа влага с повишеното ниво на мукополизахариди и хиалуронова киселина в дермата, което корелира с увеличеното съдържание на вода в нея. Тези клинични резултати са потвърдени в редица експериментални проучвания, демонстриращи увеличеното съдържание на ГАГ в кожата само 2 седмици след началото на хормонозаместителната терапия.

Еластичност на кожата

Друг признак на стареенето е намаляване еластичността на кожата, свързана с дегенеративните промени в еластиновите влакна. В резултат на това прогресивно се задълбочават бръчките, а назолабиалните гънки стават по-изразени. В различни проучвания е изследвано влиянието на естрогените върху кожната еластичност. С помощта на най-съвременни методи учените са установили значително подобряване на еластичността на кожата при жените в постменопауза, които са на хормонозаместителна терапия, както и намаляване броя и дълбочината на бръчките.

Себумна секреция

Доказано е, че активността на мастните жлези зависи от нивото на половите хормони: естрогените намаляват секрецията им и обратно – андрогените стимулират секреторната им активност. В постменопаузата понижаването на нивото на андрогените е по-бавно в сравнение с това на естрогените. Затова при много жени се наблюдава преобладаване на андрогените и клиничните прояви включват мазна, с широки пори кожа, акне, себорея, хирзутизъм и андрогенна алопеция. Научните изследвания показват, че хормонозаместителната терапия и по-специално естрогените инхибират активността на мастните жлези и значително намаляват тази симптоматика.

Вместо заключение

Днес учени от цял свят работят върху възможностите, които предоставя съвременната наука за запазване на здравето, работоспособността, стабилното психоемоционално състояние, високото самочувствие  и добрата визия на жените в постменопауза. Все по-голямо внимание се обръща върху ролята на половите хормони, хормонозаместителната терапия или терапията с фитоестрогени като един от методите, които не само могат да облекчат негативната симптоматика, характерна за постменопаузата, но и да помогнат за поддържане на кожата в добро състояние. В съвременното общество огромно значение има колаборацията между гинеколози, ендокринолози, дерматолози, козметолози и други специалисти в борбата с негативните последици от процеса на стареене. Според много учени и изследователи правилният интегративен подход, обективната и комплексна оценка на здравословното състояние на всяка пациентка в периода на постменопаузата, включително и състоянието на кожата й, са изключително важни при корекцията на белезите на стареене и постигането на добър естетичен резултат.

Няма коментари