Професионален профил на успешния служител

0

Първи симпозиум по кинезитерапия, масажи и рехабилитация, организиран от издателство Beauty Woman


Темата на тази лекция е малка част от мащабно проучване, което е залегнало в дисертацията „Управление и сертифициране на кадрите в SPA И WELLNESS туризма чрез образователни инструменти и електронна среда“ на Яница Царева, доктор по Wellness.

SPA туризмът е свързан с използването на вода – минерална, морска, изворна или друга, разрешена от закона. Освен това включва приложение на морска кал или други природни продукти, които могат да се използват не просто за лечение и профилактика на заболяванията, а за достигане на състояние на Wellness – можем да го наречем здравословен начин на живот, приятно преживяване, благополучие. Това не е моментно състояние, Wellness е начин на живот, философия, която е свързана с хармонизиране на ума, тялото и духа. Тази хармония се проявява във всички сфери от нашия живот – функционална, ментална, професионална и пр.

Важно е да разграничим двете направления в този вид туризъм – медикъл SPA и SPA туризъм. Тези два типа са коренно различни. Медикъл SPA туризмът се занимава с лечение и профилактика на заболяванията, докато SPA туризмът е свързан с различни видове процедури за релакс и красота.

Основен мотив в Wellness туризма е съхраняване и подобряване на човешкото здраве чрез комплексен пакет от услуги, който включва физически упражнения, фитнес, йога, медитация, здравословно хранене. Разбира се, тук са включени и различни антистрес, антиейдж процедури, т.е. всичко, което води до хармонизиране на ума, тялото и духа.

Нашето проучване има за цел да определи профила на успешния служител в SPA и Wellness центровете в туристическите обекти в България.

В дисертацията се разглежда какви знания, умения и компетентности е нужно да притежава служителят в тези центрове. И в същото време в каква степен тези знания, умения и компетентности липсват. Помолихме 61 мениджъри на SPA и Wellness центрове, като 64% от тях са експерти с 5-10-годишен опит, да ни посочат какви теми и какви модули биха били полезни за техния персонал, за да могат да компенсират пропуските и в същото време да повишат компетентността им. Тези модули съвместно с група експерти от образователния сектор бяха разпределени за обучение във висшето и в професионалното образование. Разработени бяха нови учебни програми и електронни версии, които са насочени към различните стилове на учене – визуално, слухово и мануално. Създадени бяха и нови интерактивни електронни тестове, включващи различни медийни елементи, както и изцяло нови практически варианти на изпити за тези кадри. Беше създадена и цялостна циклична система за контрол на качеството, защото това е изключително важно.

Какво е текущото състояние на квалификацията и компетентността на служителите, които работят в тези центрове?

Над 50% са завършилите ЦПО (центрове за професионално обучение), след тях се нареждат бакалаври и професионални бакалаври, магистри – 13% и само 3% са завършилите друго обучение. Както е видно, кадрите притежават нужното образование, за да бъдат успешни в този сектор, но въпреки това 66% от мениджърите съобщават, че не са били доволни от нивото на компетенции на тези хора при постъпването им на работа.

Знанията, които са недостатъчни, според респондентите са в групите:

 • SPA и Wellness култура
 • Средства и методи на въздействие
 • Индивидуална диагностика и подбор на подходяща процедура за клиента
 • Чуждоезикови знания
 • Психологически
 • Медико-биологични

Уменията, които не са на нужното ниво, мениджърите са подредили в следната последователност:

 • SPA и Wellness въздействия
 • Оценка състоянието на клиента и подбор на подходяща процедура
 • Оценка на ситуацията и взимане на адекватно решение
 • Комуникативни
 • Чуждоезикови
 • Адаптивност, гъвкавост и творчество.
 • Работа в екип

Обобщението, което можем да направим е, че мениджърите имат претенции към знанията и уменията на кадрите, свързани с техните основни трудови задължения. Тези знания и компетенции можем да обособим в три основни групи:

 • Общи познания за SPA и Wellness културата
 • Специфични познания, свързани с различни видове процедури и въздействия
 • Извършване на различна комуникация

Помолихме мениджърите да дадат своите препоръки относно модулите за обучение и техниките, които биха били полезни, за да запълнят пропуските и в същото време да подобрят индивидуалното поведение на техния персонал. Обособиха се 11 модула, подредени по важност:

 • SPA и Wellness култура, тенденции и иновации
 • Класически масаж
 • Ритуали – местна култура и ресурси
 • Зонотерапия
 • Спортен масаж
 • Аромамасаж
 • Масаж с топли вулканични камъни
 • Антицелулитен масаж и терапии
 • Апитерапия
 • Хавайски масаж, Аюрведа
 • Модули за комуникативно и чуждоезиково обучение

Прави впечатление, че голяма част от тези модули са свързани с най-често ползваните услуги на центровете. Това говори, че образователният сектор в България все още не може да задоволи потребностите и нуждите на бизнеса, затова и нашите усилия са насочени в тази посока, за да може в бъдеще България да се превърне в здравния център на Европа, защото тя има този потенциал.

Искам да дам два основни съвета от 10-годишната си практика, до които съм достигнала от личния си опит.

На първо място изключително важно е да можете да персонализирате всяка една услуга, всеки един продукт, всеки един масаж. Как може да стане това? Трябва да знаете много добре какво е състоянието на вашия клиент, колкото повече информация имате за неговото състояние, толкова повече терапии може да приложите индивидуално върху него.

На второ място е възможността за комбинация на различни видове терапии, различни видове техники в една процедура, и не толкова различни техники, а различни въздействия. Ще дам един пример. Клиентът си е записал класически масаж, ние го посрещаме, разговаряме с него за това какви проблеми има, с какви нагласи и очаквания е от самата процедура, но виждаме, че е леко приведен и най-вероятно има проблеми с кръста. От китайската медицина знаем, че най-често проблемите с кръста са свързани с проблеми с бъбреците, които комуникират с пикочния мехур. За да можем да персонализираме тази услуга, да я направим конкретна за него, когато достигнем зоната на кръста, ще въздействаме върху точките според китайската медицина, които отговарят за тези проблеми. И ако знаем нещо от други терапии – ще го приложим, за да облекчим проблема му. Трябва да направим всичко възможно, за да може този клиент да се почувства по-добре и ако това стане, той със сигурност ще дойде втори и трети път, защото ние спрямо неговите проблеми сме направили така, че той да се чувства уникален, да надминем неговите очаквания. Другата изключително важна опция е въздействие чрез петте сетива. Всяка една процедура за клиента трябва да е свързана с приятна гледка, която да гали очите му, приятна музика за ушите, приятен аромат за обонянието. Разбира се, всяка една манипулация, дори да е болезнена, в крайна сметка трябва да носи наслада и накрая може да предложите един фреш например за вкусовите рецептори. И когато всички тези неща ги потопим в едно позитивно отношение и любов към клиента, то със сигурност ще бъдем успешни.

Няма коментари