Клинични изследвания за HIFU високоинтензивен фокусиран ултразвук

0

Загубата на еластичност на кожата и появата на бръчки е естетичен проблем, който притеснява все повече пациенти с напредване на възрастта. Стягането на отпуснатата кожа с помощта на HIFU (високоинтензивен фокусиран ултразвук) е иновативен метод, позволяващ термично увреждане дълбоко в дермата, без засягане на епидермиса.

 

Клиничните изследвания се провеждат в различни формати, които се обозначават със специална терминология. Изследването може да е открито, когато всички участници са наясно каква терапия се прилага (реална или плацебо) и сляпо, когато една (просто сляпо изследване) или няколко групи участници (двойно сляпо, тройно сляпо или пълно сляпо изследване) не знаят как са разпределени в терапевтичните групи. Проспективното проучване се провежда с разделяне на участниците по групи, които ще бъдат третирани или не с реална терапия преди началото на изследването. За разлика от него, в ретроспективното проучване се изучават резултатите от предишни проведени клинични изследвания. Рандомизирано е клиничното проучване, при което пациентите са разделени на случаен принцип по групи за съответното лечение и имат еднаква възможност да преминат съответната терапия или плацебо процедура.

Ефективност на HIFU за лифтинг на лице и шия

Едностепенен ултразвуков лифтинг

В първото публикувано клинично изследване c участието на 35 души (сляпо проспективно изследване) са използвани накрайници за въздействие на дълбочина 4,5 мм и 3,0 мм, един сеанс за всяка зона: чело, бузи, слепоочия, брадичка, шия. Накрайникът е избран в зависимост от дебелината на кожата във всяка зона. 90 дни след процедурата 86% от експертите отбелязват значително повдигане на веждите средно с 1,9 мм. Изследването на тъканите с помощта на биопсия преди терапията и 2 месеца след нея показва увеличаване количеството на колагена, уплътняване на дермата и опъване на еластиновите влакна в ретикуларния слой на дермата. В други изследвания също е установена ефективността при третиране на лицето и шията само с един сеанс. Всички 22 пациенти, при които е приложена процедурата, отбелязват намаляване дълбочината на назолабиалните гънки и подобряване линията на долната челюст.

ултразвуков лифтинг

Двустепенен ултразвуков лифтинг

Възможно е провеждане на процедурата с накрайници за различна дълбочина на въздействие върху една и съща зона. В едно изследване се сравнява състоянието на шията след едностепенен и двустепенен ултразвуков лифтинг. Сред 34-те пациенти, на които е бил приложен едностепенен лифтинг (дълбочина на въздействие 3 мм) на шията, експертната оценка показва подобрение в 74,2%, 78,1% и 42% от случаите, съответно на 60-я, 90-я и 180-я ден. При пациентите, подложени на двустепенен лифтинг (3 и 4,5 мм) подобрение се наблюдава в 53%, 79,3% и 93,1% от случаите, съответно на 60-я, 90-я и 180-я ден. Ефектът от двойното третиране с HIFU е оценяван и за различни области на лицето: слепоочия, бузи, брадичка и шия. 90 дни след процедурата експертите установяват добри клинични резултати в 8 от 10 случая. Самите пациенти споделят за подобрение в 90% от случаите.

Най-голямото проучаване относно ефективността на ултразвуковия лифтинг за подмладяване на долната половина на лицето е проведено във формат на проспективно, нерандомизирано клинично изследване с участието на 103 души.

Направени са триизмерни изображения на лицето и шията на пациентите преди процедурата и 3 месеца след нея. За оценка е използван специален софтуер, анализиращ триизмерни изображения. Значително стягане на кожата е установено в 58,1% от случаите, а в 63,6% – общо подобряване на състоянието й. Никакви изменения не са установени при 54,5% от пациентите с ИМТ (индекс на телесна маса) > 30, сравнимо с 12,2% пациенти с ИМТ ≤ 30. На 90-я ден 65,6% от пациентите отбелязват стягане на кожата в долната половина на лицето и шията. Многостепенният лифтинг гарантира по-устойчив във времето резултат. След двустепенен ултразвуков лифтинг на лицето и горната част на шията с използване на накрайници 3 и 4,4 мм, изследователите установяват подобрение на 90-я ден при 16 души и на 180-я ден при 45 души. Самите пациенти отбелязват подобрение в 75% от случаите на 90-я ден и в 77% от случаите на 180-я ден.

Двустепенен лифтинг с векторизация

В неотдавнашно изследване се оценява влиянието на броя приложени линии, а също и зависимостта от тяхното направление (хоризонтално или вертикално). При първата група пациенти са използвани следните параметри:

15 линии (423 J) за всяка половина на челото и слепоочието, 15 линии (461,2 J) за всяка зона на скулите, 60 линии (1845 J) за всяка половина на лицето и 75 линии (2306 J) за цялата шия. Всички зони са третирани с два накрайника на дълбочина 3 и 4,5 мм. При втората група пациенти броят линии и енергията са увеличени 2 пъти за всички области освен зоната на скулите. Областта над веждите на ниво SMAS слой и дерма е обработена с вертикални линии с преход в хоризонтални в зоната на бръчките „пачи крак“. Зоната на скулите е третирана  в направление нагоре и към центъра на лицето (superomedial). Другите области на лицето и шията са обработени с хоризонтални линии на ниво SMAS слой и в направление нагоре и настрани от центъра на лицето (superolateral) на ниво дерма. Три месеца след процедурата в първата група експертите отбелязват подобрение при 51,4% пациенти, като техният процент се увеличава до 70,3% след 6 месеца. Във втората група след 3 месеца е установено подобрение при 71,2% от пациентите, което се увеличава до 80,2% в продължение на 6 месеца. За оценка на влиянието на посоката на линиите в зоната на веждите и марионетната област са прилагани преимуществено или вертикални, или хоризонтални линии (еднакъв брой линии и еднакво количество енергия) и е установено, че вертикалното третиране показва много по-добър резултат.

Ефективност на ултразвуковия лифтинг в периорбиталната зона

HIFU се прилага и за неинвазивен лифтинг на клепачите. Проведено е изследване на пациенти с отпусната кожа на клепачите, при които е приложена 1 процедура ултразвуков лифтинг в периорбиталната област с накрайник 3,0 мм. След 6 месеца експертите отбелязват значително подобрение в 13,33% от случаите, в 73,33% – умерено, а в 13,33% – никакви промени. Самите пациенти дават оценка за значително подобрение (20%) и умерено (80%). Ефективността на еднократния двустепенен лифтинг в периорбиталната зона е изследвана при 19 пациенти с неголеми и умерени бръчки и лека или умерена птоза, при използване на накрайници 3,0 мм и 1,5 мм. Третирана е горната част на клепача под веждата, областта на външния ъгъл на окото и зоната под долния край на очната орбита. Установено е, че 6 месеца след двустепенен ултразвуков лифтинг нивото на веждите се повдига средно с 1,7 мм. За сравнение, след радиочестотен лифтинг нивото на веждите се повдига средно с 1,3-1,49 мм. По данни на това изследване стягане на отпуснатата кожа се появява на 6-тата седмица и става най-видимо между 3-я и 6-я месец. Ефектът се запазва 6-18 месеца.

Няма коментари