КАН терапия

0

Първи симпозиум по кинезитерапия, масажи и рехабилитация, организиран от издателство Beauty Woman


КАН терапията е профилактично-терапевтична, балансираща система, отразяваща в своята концепция познания от древни лечителски практики,  включваща в себе си елементи на древните форми на поддържане на здравето. Тази уникална форма на неконвенционална рехабилитация е авторска методика на Николай Христов, мед. рехабилитатор и ерготерапевт.

КАН терапията e българска система, в която използваме потенциала на различни натуропатични и алтернативни методи, разбира се, поставени на научна основа, за да постигнем максимален оздравителен ефект за пациента, съобразено със съвременния напрегнат и динамичен начин на живот. Тази методика включва 3 модула: етерично-маслен, мануално-терапевтичен и вакуумно-рефлекторен.

В етерично-масления модул се използват фитотерапевтичните свойства на етеричните масла, които са сложни органични съединения и оказват психосоматичен ефект, въздействайки посредством обонянието върху структурите на цялата лимбична система, която съхранява нашите спомени, и съответно върху нашата емоционалност. Чрез този модул се стремим да възстановим взаимодействието между невровъзбудни и неврозадръжни процеси в централната нервна система, а също така и да възвърнем баланса на лимбичната система. След това може да подходим към по-соматичните форми на въздействие. Благодарение на специално подбрани етерични масла в зависимост от проблемите на конкретния пациент бързо и лесно можем да въведем дяловете на лимбичната система в относително хармоничен режим и да възпрепятстваме развитието на автоимунни заболявания, преди да са се появили. Когато вече автоимунното заболяване е в ход, при правилно конструиране на процедурите можем до голяма степен да намалим агресивността му. Имаме богат опит с прилагането на етерични масла при анкилозиращ спондилоартрит, ревматоиден артрит, различни форми на алергии и други заболявания. Когато използваме психосоматичната компонента на етеричните масла можем да повлияваме невровъзбудните и неврозадръжните процеси в централната нервна система, т.е. можем да повлияваме върху някои функционални смущения във работата на ЦНС.

Посредством индивидуално изготвените етеричномаслени композиции се нормализира балансът между централната и периферната нервна система, като същевременно се изчистват негативните стереотипи, което води до повишаване устойчивостта на пациента спрямо всички външни стресори.

Във втория модул (мануално-терапевтичен) се използват техники от дълбокия миофасциален масаж, пасивни движения, стречинг, мобилизация на базата на принципите на класическата мануална терапия, като има и техники за репозиция, чрез които се премахват т.нар. феномени на функционалния блокаж. Освен това мануално-терапевтичният модул включва и комплекс от източни упражнения, които са адаптирани към принципите на съвременната кинезитерапия. Подобен комплекс се изготвя индивидуално за всеки пациент в зависимост от неговите проблеми, двигателен режим, начин на живот. Изключително важно е при мануално-терапевтичната форма на лечение да не се предизвикват микротравми. Идеята на този модул е да се постави биомеханичната структура на човешкото тяло в такова състояние, че дори и да не успеем да отстраним функционалния блокаж по време на процедурата, да възстановим психосоматичните вериги, така че той да се деблокира спонтанно, без да се получават стресови соматични състояния.

С тези два модула се изгражда висока сетивност в пациента, той започва да се самоконтролира и с препоръчания от нас комплекс от упражнения вече ще е в състояние сам да провежда съответните корекции за своята проблематика.

Третият модул има за цел да мултиплицира ефектите от предходните два, рефлекторен е и в него се използват вакуум терапия (вендузи), мокситерапия, масаж на ходилата и аурикулотерапия. Идеята на рефлекторните стимули е да се изпратят много силни сигнали към коровите представителства в ЦНС и да се накара мозъкът да работи по-активно, за да произвежда повече опиоидни хормони, които компенсират деградивното въздействие от високите нива на адреналин и кортизол, резултат от постоянния стрес в ежедневието. Когато се включи и третият модул, се създава по-широка база за адаптация на пациента към външните стресори, освен облекчаване на болковата симптоматика.

Тези три модула определят КАН терапията като цялостна процедура, която помага на пациента да изчисти своите негативни стереотипи, да повиши устойчивостта си към стресорите от заобикалящата го среда, да намали в значителна степен болковите симптоми, както и да изгради нови, позитивни стереотипи. Затова КАН терапията се структурира както една спортна тренировка, т.е. спазва се принципът на постепенност и последователност при включване на трите модула.

КАН масажът има за цел постигането на следните приоритети:

 • уравновесяване на мускулния дисбаланс;
 • балансиране на центъра на тежестта;
 • премахване на напрежението в меките тъкани и подобряване динамиката на ставите чрез отстраняване на функционалните блокажи;
 • отстраняване на възпалителни процеси, използвайки силата на етеричните масла като форма на билкотерапия;
 • активиране циркулацията на жизнена енергия в човешкото тяло;
 • изграждане на нови стереотипи;
 • изграждане на трайни рефлекторни стимули;
 • създаване на етерично маслено депо с цел повишаване на имунитета и имунната защита на организма;
 • постигане на хормонален баланс на база комбинирания подход.

Характеристика

КАН масажът има подчертан холистичен подход. Идеята е да се постигнат гореспоменатите цели, като се използват предимно алтернативни методи адаптирани към съвременните концепции на модерната рехабилитация и кинезитерапия. Използвайки информацията от съвременните диагностични средства на академичната медицина, с този метод е възможно да се постигнат забележителни профилактично-терапевтични резултати без риск от усложнения. Той може да се постави на широка научно-изследователска основа, което да гарантира неговата динамичност и адаптивност.

Следвайки основната концепция на метода, а именно – промяна на негативните стереотипи, можем значително да подобрим качеството си на живот, спестявайки си тежки заболявания водещи до оперативна намеса и инвалидизиране.

Задачи

От особено значение е постигането на овладяване на вредните последствия от стреса и дистреса (особено актуален днес), интоксикацията от вредните хранителни навици и използването на модерни гастрономични приумици, както и неправилното натоварване на опорно-двигателния апарат. Това гарантира постигането на задачите, залегнали в общата концепция на метода. Разбира се, това не може да стане само с една-две процедури, а като следствие от системно и програмирано въздействие, което може да ангажира месеци, дори години, променяйки негативните стереотипи и спазвайки принципа за постепенност. Важно е пациентът да осъзнае, че трябва да вземе активно участие в оздравителния процес, за да се постигнат наистина много добри резултати.

Три основни закона на КАН терапията:

 1. Да не вредим!
 2. Да има цялостност!
 3. Да има динамика и адаптивност!

След лекцията беше демонстрирана КАН терапия от лично обучени от г-н Николай Христов КАН терапевти, успешно практикуващи този уникален метод в България.

Няма коментари