Как да мотивираме пациентите да следват нашите препоръки?

0

„За мен работата е удоволствие, защото е свързана с профилактика, лечение и превенция на различни видове заболявания, включително тежки и социално значими. С течение на годините се убедих, че човек може да бъде млад и здрав дълго време, ако спазва добър режим на хранене, почивка, физическа активност, масажи и дихателни техники.“, споделя Кристина Калоянова, рехабилитатор.

Превантивно поведение по отношение на здравето е всяка дейност, предприета от лице, което вярва в себе си и желае да бъде здраво. В практиката си съм срещала различни бариери в мотивацията на хората, относно това как те самите могат да повлияват на физическото и на психо-емоционалното си състояние. Как да мотивираме хората да си създават нови, здравословни и полезни навици? Има ли формула за успешно провеждане на един оздравителен или поддържащ курс? Каквo стимулира хората да променят ежедневието си?

Това са въпросите, които ме вълнуват. Затова направих проучване с потребители от „Холистичен център – Здраве за всички“. Резултатите са следните:

Предразполагаща атмосфера

Известно е, че при контакт с непознати хората си изграждат мнение в първите 20 секунди. Според нашите клиенти от голямо значение е мястото, където се провеждат процедурите, чувството за комфорт и уют. Тези услуги се асоциират с баланс, хармония, релакс. Чистото и хубаво място, приветливата обстановка, удобните часове са важни фактори, влияещи на настройката на клиентите.

Разнообразие

Трябва да създадем такъв подход в процеса на работа, че комбинирайки няколко вида техники, да съставим една комплексна и уникална терапия, която да е разнообразна, да работи със специфичните зони, за да предразположи допълнително пациента и той да повярва в ролята и отговорността си към оздравителния процес.

Представяне на възможности

Не бъдете настойчиви! Човек има избор и представяйки му ситуацията по най-ясен начин, той сам трябва да вземе решение дали иска и как ще се отнесе към предстоящата промяна. За улесняване на решенията представяме очакваните резултати, следствие на избраната от него терапия. Това подтиква хората към действие, понеже активно участват в процеса. „Нещата, които казвате, не са задължаващи. Чисто информативно споделяте личния си опит, а това е достатъчно убедително“.

Поставяне на ясна цел

Оздравителният процес често е съпътстван с болков синдром. Това е най-голямата трудност, през която минават пациентите. Лечебният масаж, лечебната физкултура, мануалните техники и всички лечебни похвати в началото са предизвикателство за пациентите. Ясната цел помага на хората по-лесно да се справят с трудностите по време на терапията и при промяната на ежедневните им навици.

Информация и обратна връзка

Концептуализираната комуникация дава яснота на пациента за препоръчаното лечение и промяната на поведение. Разяснявайки същността на терапията, зоните на повлияване, очаквания ефект, необходимите процедури, възможните нежелани реакции, какво да очакват пациентите ни в процеса на работа и т.н., ние създаваме по-голяма яснота у тях. Добре предадената информация изгражда доверие между терапевт и пациент, предразполага го и той по-лесно би предприел промяната в ежедневния си живот и по-ефективно ще се справи с възникващия болков синдром в процеса на лечението.

Доверие

Връзката терапевт – пациент е асиметрична. Чувството на доверие е много важно, тъй като пациентът показва тялото си, вътрешния си свят, споделя тайните си, свързани с него, и позволява на терапевта да влезе в личното му пространство. Предразположението в този аспект е в полза на развитието на лечебната програма. Специалистът трябва да бъде винаги честен, за да може връзката да е пълноценна. Някои пациенти използват правото си да контролират лечението, а други избират решенията да бъдат взимани от професионалиста. Затова е нужно терапевтът да реагира според ситуацията.

Резултати

Много важно е как пациентът се чувства след една манипулация. Дори най-минималните успехи въздействат стимулиращо. Удовлетворението води до по-дълги посещения, по-добро разбирателство, повече психосоциална дискусия и по-малко усещане за терапевтско надмощие. С течение на времето пациентът започва да приема успехите като своя лична награда, което е факт. Положените усилия са възнаградени и той се научава да цени доброто си физическо и психическо състояние, да си осигурява превенция и профилактика от външните стресори.

Комуникация

Общуването лежи в основите на ефикасната оздравителна програма. „Много добре знам, че за да е ефективна мануалната терапия, трябва вкъщи да продължавам регулярно с гимнастика, обаче невинаги ми се получава.“ При такова споделяне от страна на пациентите трябва да търсим решения за подобряване на тяхната оздравителна програма. Самодисциплината е често срещан проблем. Когато имаме адекватна комуникация, разбиране и от двете страни, по-лесно ще решим трудностите, възникващи в процеса на работа.

Отношение и индивидуален подход

Проучването показва, че пациенти, които възприемат терапевта като близък и загрижен за тях, следват препоръките му и съответно получават по-добро здраве. Общото взимане на решения дава на пациента чувство за отговорност и принадлежност към процеса. Създаването на индивидуална програма за неговия проблем го кара да се чувства специален. За някои идването им на терапия е удоволствие вследствие на това усещане. Многопластовата природа на проблемите изисква холистичен подход. Затова е нужно много търпение и от терапевта, и от пациента.

Последователност и постоянство

Доста от хората, възползвали се от пълния пакет процедури, споделиха, че изграждат навика да обръщат внимание на здравословното си състояние. След пълен оздравителен курс по-ефективно се неутрализират проблемните зони. Пациентите сами индикират, когато имат намалена двигателна активност, поява на калцирали сегменти, миогелози и пр. Превръщайки здравословните навици в рутина, постигаме баланс и хармония в човешко тяло. Tази терапия е с акумулативен ефект, т.е. нужно е натрупване и резултатът се появява с постоянството. Инцидентните манипулации имат само временен ефект.

Компетентност

При представянето на професионалното мнение относно предстоящите интервенции от специалиста е нужно да се усети компетентността за дадената проблематика. „Хареса ми, че сте амбициозна, имате много знания, практикувате това, което препоръчвате, убедена сте, че ще има резултат, а от мен зависи колко бързо ще го получа. За мен е важна компетентността, т.е. да знам, че човек знае какво прави. С това ме спечелихте.“

Удоволствие

Стимулирането на петте сетива създава усещане за завършеност. Насищането им прави връзки в мозъка, чрез които хората асоциират преживяването с положителни емоции. Комплексното изпълнение на сеансите предизвиква позитивни ефекти в психо-емоционалното състояние. Масажът с добре подбрани масла, спомагащи оздравителния процес, в комбинация с ароматерапия, успокояваща нервната система, водят до по-бързи и многоаспектни резултати.

Изводи

Въпреки окуражаващите резултати от научните изследвания, нужно е още много за повишаване отговорността ни спрямо нашето тяло. Намерим ли правилния мотив, който да подтикне човека към промяна в здравословните му навици, неминуемо ще постигнем успех в превенцията на социално значимите заболявания.

 

Няма коментари